Bal Wenecki – ostatnie miejsca


Bal Wenecki – ostatnie miejsca

Specjalne menu

Atmosfera Karnawału Weneckiego

Nagrody za ciekawe rekwizyty

Sobota 2.03.2019 -ostatnia sobota karnawału

od 20.00 do 3.00