DANCING 16.07.2016


DANCING 16.07.2016

RESTAURACJA „ŚTANTIN”

ZAPRASZA 

NA 

ZABAWĘ TANECZNĄ 

PRZYGRYWAĆ BĘDZIE 

ZESPÓŁ 

„DEMETRIS”

ZAPRASZAMY